Sme tu pre Vás!

Môžete sa k nám dostať od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00.

+421 42 4305010

mikrotech@mikrotech.sk

Ochrana dát

Ochrana vašich osobných údajov je našou prioritou

Tešíme sa  z Vašej návštevy našich webových stránok a vášho záujmu o naše produkty a služby.

Ochrana osobných údajov, zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov počas vašej návštevy na našich webových stránkach je pre nás dôležitá.

 

1. PREHĽAD OCHRANY ÚDAJOV

Všeobecne

Nasleduje prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje operátora nájdete na požadovanom právnom upozornení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujeme automaticky naše informačné systémy pri návšteve webových stránok. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo pri prístupe na stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci stránky používajú.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Vždy máte právo požadovať bezplatne informácie o uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účeloch ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnom upozornení. Môžete samozrejme podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analytics a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky je možné vykonať štatistické analýzy o vašom surfovaní. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookie a analytiky. Analýza správania surfingu je zvyčajne anonymná, t. J. Nebudeme schopní vás identifikovať z týchto údajov. Môžete namietať proti tejto analýze alebo ju zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Na túto analýzu môžete namietať. Nižšie vám budeme informovať o tom, ako využiť svoje možnosti v tomto ohľade.

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POVINNÉ INFORMÁCIE

Ochrana dát

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Mikrotech s.r.o.
Považské strojárne - objekt 25
017 01 Považská Bystrica
Slovenská Republika
tel. +421 42 4305010 / +421 42 4328687
e-mail: mikrotech@mikrotech.sk

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Právo podávať sťažnosti regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom. Príslušným regulačným orgánom pre záležitosti súvisiace s legislatívou o ochrane údajov je úradník ochrany údajov Slovenskej republiky, v ktorom má naša spoločnosť sídlo.

Právo na prenos údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy automaticky doručenej vám alebo tretej strane v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľa lokality. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a ikona zámku sa zobrazí v paneli s adresou vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenesiete, nie je možné poskytnúť tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Ako to umožňuje zákon, máte právo kedykoľvek s bezplatnými informáciami o všetkých vašich osobných údajoch, ktoré sú uložené, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účelu, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v našom právnom upozornení.

Opozícia propagačných e-mailov

Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami na právne oznámenie o webových stránkach, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podnikať konkrétne súdne konanie, ak je prijatý nevyžiadaný reklamný materiál, napríklad e-mailový spam.

3. ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali pracovníka ochrany údajov.

Mikrotech s.r.o.
Považské strojárne - objekt 25
017 01 Považská Bystrica
Slovenská Republika
tel. +421 42 4305010 / +421 42 4328687
e-mail: mikrotech@mikrotech.sk

4. ZBER DÁTA NA NAŠE WEBOVEJ STRÁNKE

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie pomáhajú našim webovým stránkam lepšie používať, efektívne a zabezpečiť. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Môžete nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automatické odstránenie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. F DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookies, aby sa zaistila optimálna služba poskytovaná bez technických chýb. Ak sú uložené aj iné súbory cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho správania pri surfovaní), budú sa s nimi zaobchádzať samostatne.

Súbory denníka servera
Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám v "súboroch serverových denníkov". Sú to:

  • typ prehliadača a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • adresa URL odkazujúceho
  • názov hostiteľa prístupového počítača
  • čas žiadosti servera
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme odpovedali na vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie nezdieľame bez vášho súhlasu.

Preto všetky údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, spracujeme iba s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári, uchovame, kým nevyžiadate ich vymazanie, zrušíte svoj súhlas na ich ukladanie alebo účel na ich ukladanie už nebude (napríklad po splnení vašej žiadosti). Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných období uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

5. SOCIÁLNE MÉDIÁ

Zdieľajte obsah prostredníctvom doplnkov (Facebook, Google + 1, Twitter, atď.)

Obsah na našich stránkach možno zdieľať v iných sociálnych sieťach, ako je Facebook, Twitter alebo Google+. Táto stránka používa nástroj Shariff Sharing Tool. Tento nástroj vytvára priamy kontakt medzi sieťami a používateľmi až po tom, čo používatelia kliknú na jedno z týchto tlačidiel.

Tento nástroj automaticky neprevádza údaje používateľov na operátorov týchto platforiem. Ak sa používatelia prihlásia do jednej alebo viacerých sociálnych sietí, tlačidlá Podobné, +1 a zdieľanie pre Facebook, Google + 1, Twitter atď. Zobrazia informačné okno, v ktorom môže používateľ upraviť text pred jeho odoslaním.

Naši používatelia môžu zdieľať obsah tejto stránky v sociálnych sieťach bez toho, aby ich poskytovatelia vytvorili profily správania používateľov pri surfovaní.

6. Analýza a reklama

Google Analytics

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam.

Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

IP anonymizácia

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v rámci Európskej únie alebo iných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch je plná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. Adresa IP odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčiť s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Zásuvný modul prehliadača

Môžete zabrániť uloženiu týchto súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceme však poukázať na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete zabrániť tomu, aby údaje generované cookies o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmietanie zhromažďovania údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Súbor cookie odhlásenia sa nastaví tak, aby zabránil zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: *** DISABLE_GOOGLE_ANALYTICS ***.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Externé spracovanie údajov

Dohodli sme sa so spoločnosťou Google na outsourcing spracovania údajov a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

7. PLUGINY A NÁSTROJE

YouTube

Naša webová lokalita využíva doplnky YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich doplnok YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Toto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Služba YouTube slúži na to, aby naše webové stránky boli príťažlivé.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové písma Google

Pre jednotné zobrazenie písiem používa táto stránka webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.

Pre tento účel musí váš prehliadač vytvoriť priame spojenie so servermi Google. Spoločnosť Google si teda uvedomuje, že naša webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových písiem Google sa robí v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich webových stránok.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač používa štandardné písmo.

Ďalšie informácie o spracovaní používateľských údajov nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Mapy

Táto webová lokalita využíva službu mapovania služby Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme určili na webových stránkach.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.