Sme tu pre Vás!

Môžete sa k nám dostať od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00.

+421 42 4305010

mikrotech@mikrotech.sk

Impresum

Impresum

Poštová adresa:
MIKROTECH, s.r.o.
Považské strojárne - objekt 25
01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

Tel.: 00421 42 4305010, 00421 42 4328687
Fax: 00421 42 4324230

E-Mail: mikrotech@mikrotech.sk
Web: www.mikrotech.sk

Sídlo spoločnosti: 01701 Považská Bystrica
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín odd. s.r.o. 2717/R
IČ DPH: SK 2020439839, DUNS: 03-133-9137
Konateľ: František Lišaník

Koncepcia, návrh a realizácia:
Roland C. Ritter Kommunikationsdesign GbR, Hengersberg
www.agentur-ritter.de

Sociálne média:
Facebook profil MIKROTECH, s.r.o.

Fotomaterial:
MIKROTECH, s.r.o., Hacker Feinmechanik GmbH, Fotolia.com, 123rf.com

Vylúčenie záruky:

Aj keď sme pečlivo zostavili informácie zverejnené na tejto webovej stránke, nemôžeme akceptovať žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o jej aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu. Materiál je poskytovaný iba na všeobecné informačné účely. Za škody spôsobené použitím týchto informácií sa neprijíma žiadna zodpovednosť, pokiaľ neboli úmyselne sprístupnené nepravdivé informácie.

Všetky ponuky sú nezáväzné. Časti webovej stránky alebo celá ponuka môžu byť zmenené, doplnené, odstránené a dočasne alebo natrvalo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia. Nie sme zodpovední za akýkoľvek obsah, ktorý je priamo alebo nepriamo odkazovaný touto stránkou, pokiaľ nemáme vedomosť o nezákonnom obsahu a je technicky možné a rozumné, aby sme zabránili používaniu takéhoto obsahu návštevníkmi tejto stránky.

Ak vzniknú akékoľvek škody pri používaní informácií poskytovaných na takýchto miestach, autor zodpovedných stránok môže byť zodpovedný, ale nie my, ktorí sme sa na ňu obmedzili.

Copyright:

Obsah a fungovanie týchto stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo autora. Stiahnutia a kópie tejto stránky sú určené len na nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto strane nebol vytvorený spoločnosťou Hacker Feinmechanik GmbH, uvažuje sa o autorských právach tretích strán. Najmä obsah tretej strany je označený ako taký. Ak by ste mali stále vedieť o porušení autorských práv, požiadame o poznámku. Po upozornení na porušenie bude takýto obsah okamžite odstránený.