Sme tu pre Vás!

Môžete sa k nám dostať od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00.

+421 42 4305010

mikrotech@mikrotech.sk

História

História

Už viac ako 25 rokov sme iniciátorom inovácií v oblasti sústruženia, frézovania a brúsenia

História

Pohľad na MIKROTECH, s.r.o.

1992

Začiatky slovenských pracovníkov v nemeckej, neskôr materskej spoločnosti Hacker Feinmechanik, GmbH v bavorskej dedine Neuhausen.

 1994

Oficiálne založenie spoločnosti MIKROTECH, s.r.o.
Umiestnenie prvých CNC strojov do prenajatých priestorov a spustenie sériovej výroby. Všetky výrobky sú produkované výhradne pre materskú spoločnosť Hacker Feinmechanik.
Popri sériovej výrobe prebieha oprava a renovácia používaných strojov  - sústruhy, frézy, brúsky.

 2000

Historický miľník, v ktorom tržby presiahli 1 mil. EUR. Začiatok prvých dodávok lokálnym zákazníkom a presťahovanie výroby do nových prenajatých priestorov o výmere 1 000 qm.

 2002

S rastúcou produkciou dochádza k rozšíreniu výrobných priestorov na 1500 qm.
Veľký dopyt po technológii brúsenia znamená rozšírenie ponúkaných služieb a dochádza k vytvoreniu oddelenia špecializujúceho sa len na povrchové brúsenie.
Kúpa prvého CNC frézovacieho centra značky CHIRON.

 2004

Spoločnosť zamestnáva 50 pracovníkov, ktorí zabezpečujú plynulý chod spoločnosti. Opätovné rozšírenie výrobnej plochy na 2 000 qm je predzvesťou veľkého rastu.
10. výročie založenia spoločnosti MIKROTECH.

 2006

Stále väčší dopyt po ponúkaných službách vedie k rozšíreniu výrobných priestorov na plochu 3 500 qm a 1 300 qm administratívnych priestorov, kde sa začínajú kompletizovať prvé montážne podskupiny.

 2008

Tržby dosiahli 4 mil. EUR a po takmer 15 rokoch prechádzajú výrobné priestory do vlastníctva spoločnosti MIKROTECH.
Významné rozhodnutie o zavedení softvéru pre riadenie kvality Babtec, zvýšilo úroveň spoločnosti a kvalitu sledovania všetkých zákaziek.

 2009

Dramatické obdobie v čase krízy zapríčinilo pokles výroby a počtu zamestnancov. V dôsledku krízy došlo k strategickému rozhodnutiu – definitívne vyradenie vačkových automatov.
V tomto kritickom období bol proces implementácie ERP systému Infor úspešne zavedený.

 2010

Stabilizácia výroby v pokrízovom období znamenala veľké investície do nových progresívnych technológií sústruženia. Transformácia charakteru výroby viedla k efektívnejšiemu systému práce a zameraniu sa na komplexné obrábanie náročných dielov.

2011

Pokračovanie v investíciách a rozširovaní oddelení sústruženia, frézovania a brúsenia.
Kúpou nového ultrazvukového čistiaceho zariadenia na báze uhľovodíkov sa zrýchlil proces balenia a expedovania tovaru.

 2014

Oddelenie kvality bolo posilnené novým optickým skenerom - Tesa Scan, ideálne vhodným pre rotačné diely a konturografom od spoločnosti Mitutoyo.
20. výročie spoločnosti prinieslo tiež rekordné tržby vo výške 5 mil. EUR.

 2015

Oddelenie frézovania modernizované o nové 4-osé frézovacie centrum, ktoré zvýšilo konkurencieschopnosť spoločnosti.
S rastúcimi zákazníckymi požiadavkami je vysoká úroveň kvalita garantovaná 3D meracím zariadením Zeiss Contura G2.

 2017

Tržby spoločnosti prekročili hranicu 6 mil. EUR a stali sme sa úspešným držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2015.
Kúpou a inštaláciou najnovších strojov pre dlhotočné sústruženie, sme rozšírili možnosť obrábania z tyčového materiálu až do priemeru 38 mm.

2019

Mikrotech s.r.o. oslavuje 25. výročie založenia spoločnosti: 1994 - 2019. 
Kúpou ďalších strojov STAR pre dlhotočné sústruženie sme výraznejšie posilnili možnosti v oblasti obrábania tyčového materiálu až do priemeru 38 mm.

2020

Rok 2020 sa celosvetovo spája s rozšírením ochorenia Covid 19. Ochorenie zasiahlo aj Mikrotech. Spoločnosť operatívne zaviedla opatrenia proti šíreniu ochorenia v priestoroch firmy – povinné nosenie rúška, dezinfekciu rúk, obmedzenie osobných kontaktov zamestnancov,... Napriek výpadkom personálu firma splnila dodacie termíny bez výraznejšieho meškania.